ท่องเที่ยวทั่วโลก

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

ก.ค.
20

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าววัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือ นิยมเรียกกันว่า วัดเรืองแสง ตั้งอยู่ที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เป็น วัดที่ตั้งอยู่บนเนินสูง โดยเลียนแบบ สิ่งแวดล้อม ของวัดป่า หิมพานต์

หรือ เขา ไกรลา ศ รอบๆ บน ยอดดอย จะ เห็น โบสถ์ สี ปัด ทองคำ ตั้งเด่น เป็น สง่า

ลักษณะเด่น ของสงฆ์ เป็น การได้มาดู ภาพ เรื่องแสงเป็น สี เขียว ของ ของ ต้น

กัลปพฤกษ์ ที่ เป็นจิตรกรรม ที่อยู่ บน ฝาผนัง ข้างหลัง ของ โบสถ์ ใน กลางคืน ซึ่ง

ตอนที่ เหมาะกับ การ มา ดู และก็ถ่ายรูป เป็น ตั้งแต่เวลา 6.00.19.30 น. ซึ่งถ้า

โชคดี ก็ จะ ได้ มองเห็น ดวงดาว เยอะมาก เต็ม ฟ้า อีกด้วย แม้กระนั้น ภาพ เรือง

แสงนี้ถ้าเกิด ดูด้วยตาเปล่า จะมองเห็น เพียงนิดหน่อย จะมองไม่เห็น เป็น สี

เขียว กระจ่าง พอๆกับ ภาพ ที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูป ฉะนั้น นักเดินทาง บางคน

ที่มา เก็บ ภาพ ความสวยงาม ผ่านสายตา จำต้องเผื่อ จิตใจ ไว้ นิดหน่อย

อก จากความอัศจรรย์ ของ อุโบสถ แล้ว วัด ที่ นี้ ยัง มี จุดสำหรับเพื่อชมวิว

ทัศนียภาพ ซึ่ง เป็น ทิวทัศน์ สายธาร โขง และก็ รอบๆ ข้างหลัง อุโบสถ เป็น จุดดู

ทิวทัศน์ วิว ของ ฝั่ง ประเทศลาว แล้วก็ แลเห็น ด่าน สากล ช่อง เม็ก อย่างงดงาม

รวมถึง อ่างเก็บน้ำ ที่ อยู่รอบๆ ตีนเขา คล้ายกับ ทะเลสาป

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน ตอน ตะวันตกดิน พวกเรา พวกเรา จะได้ มองเห็น ดวง

อาทิตย์ ดวง โต ซึ่ง เป็น บรรยากาศ ที่ งาม มากมาย สำหรับ ต้น กัลปพฤกษ์ เรื่อง

แสง เป็นฝืมือ การออก แบบ ของ ช่างคุณา แขน ปริญญาปุ ณโณ ผู้กระทำติด

โมเสก แต่ละขึ้นด้วยตัวเอง โดยมี แรงผลักดัน มาจากต้นไม้ ที่ ชีวิต ในรูปภาพ

ยนตร์ เรื่อง อวตาร โดย ใช้สาร เรื่องแสง หรือ สารฟลู ออ เรส เซน ต์รอบต้น

คุณลักษณะ ของ สาร ฟลู ออ เรส เซน ต์ จะ รับ แสงพระอาทิตย์ ในกลางวัน กับ ที่

ศิลปกรรม ชึ้นนี้ ได้เบื่อนหน้า ไป ทาง ทิศตะวันออก หรือ หัน ข้าง ไป ทางทิศ

ตะวันตก ก็เลย เสมือน เป็น ฉาก กัน พลังงาน ใน ขณะ กลางวัน แล้ว จะ เปล่ง

แสงออกมา ใน ตอนค่ำ เป็นเป็นการคาย พลังงาน ออกมา ตัว โบสถ์ มีต้น แบบ

มาจาก วัดเชียงทองคำ ประเทศลาว เสาแต่ละต้น ลงลวดลายด้วยมือ รอบๆ

นอกเป็นลายดอกบัว และก็ สัตว์ ทั้งหลายแหล่ตามคติ บัว 4 เหล่า ปากทางเข้า

ฯลฯสาละ

ส่วนตัว โบสถ์ มีต้น แบบ มาจาก วัด เชี ยง ทองคำ ประเทศลาว แม้กระนั้นมี ความ

กว้าง มากยิ่งกว่า 1 เท่า รวมทั้งความ ยาวมากยิ่งกว่า 2 เท่า เสาแต่ละต้นลง

ลวดลาย ด้วยมือ รอบๆ นอก เป็น ลาย ดอกบัว รวมทั้ง สัตว์ ทั้งหลายแหล่ ตาม คติ

บัว 4 เหล่า ส่วนสำคัญ ของ แนวทางการทำ พุทธ ศิลป เป็น การนำ เสนอ งาน

ศิลปะ ที่เกิดขึ้นมาจากความเงียบสงบ ความเพียรพยายาม ความทรหดอดทน

รวมทั้งวิสัยทัศน์

สวนไผ่ขวัญใจ พัทลุง

ก.ค.
19

สวนไผ่ขวัญใจ พัทลุง

สวนไผ่ขวัญใจ พัทลุงสวนไผ่ขวัญใจ พัทลุง เปิดวันเสาร์ และก็วันอาทิตย์ เวลา 07.00-17.00 น. การเดินทางมา

ท่องเที่ยวตลาด สวนไผ่ขวัญใจ เดินทางง่ายสบาย ไม่ไกลจากในตัวเมือง จังหวัดพัทลุง

ตรงมาพบ แยก โพธิ์ทอง ถนนหนทาง สาย ทวีปเอเชีย 41 เข้าแยก ไป ทางทิศ

เหนือ ตรง ไป ตัว อำเภอ ค วน ขนุน ตั้งอยู่ ไม่ ห่าง จาก โรงหมอ ค วน ขนุน ราวๆ

500 เมตร มีที่จอดรถ กว้างใหญ่ รอบๆ ปากทางเข้าตลาด เป็น ซุ้มไผ่ มี ร้านรวง

หลายร้านค้า เป็น ผลิตภัณฑ์ จาก ชุมชน มี ของกิน และก็ ผลไม้ ท้องถิ่น ภาคใต้

ข้อดี ของ ตลาด สวน ไผ่ ขวัญใจ เป็นตลาดรักษา สภาพแวดล้อม ตลาดนี้ จะ

ไม่มีถังใส่ขยะ คนไหนกันแน่ ทาน เสร็จ แล้ว จำเป็นต้อง นำ ขยะ มา ฝาก ทิ้งตาม

ร้านขายของ แต่ละร้านค้า รวมทั้งตลาดนี้ ไม่มีถุง ให้ จำต้องนำถุงผ้า หรือ

กระเช้า มา เอง นอกเหนือจากที่จะ มี อาหาร เยอะมาก ตลอดระยะเวลา ที่ เดิน

รู้สึก สุขใจ เนื่องจากมี บรรยากาศ สวน ไผ่ ที่ ร่มรื่น ทำให้เดิน ดูตลาดได้ อย่าง

สบาย อาหาร โดยมาก เป็น ของกิน พื้นบ้าน ที่มีหลายประเภท อะไรบางอย่าง

เค้าหน้า แปลก ๆ เพราะเหตุว่า เป็น ของกิน ท้องถิ่น ของ ภาคใต้ รวมทั้งใน จังหวัด

พัทลุง

สิ่งที่ถูกใจ และก็เป็น จุดแข็งของ ตลาดนี้ เป็นตลาด นี้ ไม่มี การใช้ พลาสติก

หรือ โฟม ถ้วยน้ำ ก็ ทำมาจาก กระบอกไม้ไผ่ ภาชนะ ที่ ใช้ ใส่ ของกิน จะ ใช้ใบ บัว

หรือ ใบกลัวย ใช้เสร็จ แล้วหลังจากนั้นก็มี จุด วางเพื่อ ล้าง แล้ว กลับมาใช้ใหม่

หรือซื้อ แล้ว นำ กลับไปอยู่บ้าน ได้

ภาชนะ อื่นๆ ก็ สามารถเสื่อมสภาพ ได้ ไม่ ทิ้ง ปัญหา ให้ขยะ ล้น เมือง เป็นการ ย้ำ

สร้างความสบาย ให้ กับ ผู้บริโภค และก็ แม่ค้า ที่ ขาย แม้กระนั้น เป็นการ รักษา

สภาพแวดล้อม อย่างแท้จริง แล้วก็ ยัง มี ที่นั่ง ทานอาหารที่ จัดเป็น ซุ้มไม่ไผ่

สำหรับ ซื้อ ของกิน แล้วมานั่ง กิน ท่ามกลางบรรยากาศที่ มีชีวิตชีวา ของกิน ที่

ขาย ในตลาดสวนไผ่ ขวัญใจ จ: ปรุง สุก ใหม่ น่ากิน ทั้งหมดทุกอย่าง วัตถุดิบ ที่

ใช้ก็ทำจาก ธรรมชาติ สะอาด สด ใหม่ ปราศจากพิษ นอกเหนือจากการเดิน ดู

ตลาด แล้ว ยังมีการแสดง ของน้องๆ ให้ได้ ดู กัน ด้วย นับว่าเป็น สถานที่เที่ยว ที่

เหมาะสมกับ การ มา พัก กับ ครอบครัว ใน วันหยุด จริงๆ

เดินป่าภูกระดึง

ก.ค.
17

เดินป่าภูกระดึง

เดินป่าภูกระดึงเดินป่าภูกระดึง เป็นภาพที่เก่ามากมาย แม้กระนั้นน่าประหลาดตรงที่ว่า ผมยังจำการเดินทาง

เวลานี้ได้ดี อาจเป็นเพราะเนื่องจาก ความตรีงใจ จากธรรมชาติ ที่ หา ช่องทาง

เข้าถึงได้ยาก ซึ่งน้อย คน นัก ที่จะได้โอกาสได้เข้าไป ทั้งความตรึงใจ จาก

มิตร ผู้ร่วมทาง ที่ ทุกคน น่ารักน่าเอ็นดู เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่ ดี ต่อกัน ใช่ ครับผม…

เป็น ทริป เดินป่า ที่สุด ชั่วร้าย ทริป หนึ่ง เวลานี้ เป็น เหมือน ทริป ลับ ปิดบัง จาก ดง

ป่า ป่า เขียว ปกปิดปิดงไว้ เพื่อ ธรรมชาติ ได้ ยังอยู่มา กระทั่งเดี๋ยวนี้ ใน ที่ ที่ นี้

เป็น “ปาปิด ภูกระดึง” เทือกเขา รูป หัวใจ ดินแดน ที่ ความรัก เรื่องในอดีต

ของ คนอีกจำนวนไม่น้อย

ใน ทริป นั้น ผม รวมทั้งผู้ ร่วม ทริป เดินเท้า ขึ้น สู่ ภูเขา กระดึง โดย มี จุดหมายปลาย

ทาง แรก เป็น รอบๆ ข้างหลัง แป รวมทั้งต่อ ด้วย ศูนย์ บริการ นักเดินทางวัง กวาง

อันเป็น จุด กาง เต็นท์ ค้าง ช่วงปลาย หน้าร้อนต้น หน้าฝน ไม่ ค่อย มีนัก ท่องเที่ยว

นิยม เดินทาง มา เท่าไรนัก ทาง อุทยานแห่งชาติ ภูเขา กระดึง จะ เปิด ให้ นักเดิน

ทาง แจ้งเหตุ มุ่งหวัง ที่จะเดินทาง เข้าไป ทัศนศึกษา ใน รอบๆ ป่า ปิด ได้ เหตุ

เพราะ ทาง อุทยานฯ มีความพร้อมเพรียงเกี่ยวกับ ปริมาณ ข้าราชการ ที่จะนำทาง

และก็ดูแล ความปลอดภัย แม้เป็นตอน สิ้นปี หรือ ต้นปี๊ จะ มีนัก ท่องเที่ยว เดินทาง

มาเยอะๆ

อีก เหตุผล หนึ่ง เป็น ป่า ปิด มี พื้นที่ รวม แล้ว คิด เป็น 70 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ นั่น

นับได้ว่า ส่วน ที่ เปิด ให้บริการ แกนัก ท่องเที่ยว ทั่วๆไป นั้น คิด เป็น เพียงแต่ 30

เปอร์เซ็นต์ ปา ปิด ก็เลย เป็น ป่า ขนาดใหญ่ มีความแบบบาง ทางธรรมชาติ รวม

ทั้งอันตราย ออกจะ มากมาย ป่า ปิด เป็น ที่อยู่ ของ สัตว์ ใหญ่ นานา ประเภท การ

เดินเท้าเข้าไปเป็นไปด้วยความยากแค้น ทาง ที่ รกทึบ ปาทีบ บางช่วง เป็น

เหวถ้ำธารา ระยะทางไปกลับถูกวางแบบ เป็นวงกลม มีอยู่ 2 ทาง แต่ละ

ทางมี ระยะทางไปกลับ โดยประมาณ 14 และก็ 23 กม. จำต้องเดินทางไป

กลับ ด้านใน วัน เดียว ผู้เดินทาง เข้าไป ควรมี สุขภาพที่ดี สามารถ ดูแลตนเอง ได้

ถ้าเกิด เกิดอุบัติเหตุ ใน ป่า ลึก จะเกิดเรื่อง ที่ ทุกข์ยากมากมาย ที่เดียว

ทริป นั้น วัน แรก ผม เลือก ทาง 14 กม. โดย เริ่ม จาก ศูนย์ บริการ นักเดินทาง วัง

กวาง ผ่านองค์ พระพุทธ เมตตา มุ่งเข้าสู่ น้ำตกขุน พองซึ่ง เป็น ไฮ ไลท์ ของ

ทาง น้ำตกขุน พอง เป็นน้ำ ตก ขนาดใหญ่ ฯลฯ เกิด ของ สายธารพอง รอบๆ

น้ำตกมีต้นเมเปี ลดัง ที่ พวกเรา เคยได้เห็น ในรูปภาพ หรือ โปสการ์ด ของภูเขา

กระดึง ที่เป็น ภาพน้ำตก ขนาดใหญ่ แล้ว มีต้นเม เปิด อยู่ ข้างๆ น้ำตก

Lowbattery Coffee

ก.ค.
16

Lowbattery Coffee

Lowbattery CoffeeLowbattery Coffee คาเฟ่คุมโทนสี ดำขาว ในสไตล์ มินิมอล ที่มีความคูล สุดๆ บอกเลย สาย

คาเฟ่ฮอปปิ้ง จะต้องไม่พลาดด้วยประการทั้งปวง แวะ มา ถ่ายภาพ ชิค พร้อม จิบ

เครื่องดื่ม ดี ๆ ช่วย บรรเทา ได้มากทีเดียว เป็น ร้านค้า ที่ มิได้มีดี เพียงแค่ถ่ายภาพ

งาม แม้กระนั้นเครื่องดื่ม และก็ ของหวาน ของว่างยังรส ดี

พิกัด อยู่ ในตรอก คู้ บอน 26 ถนนหนทาง รามอินทรา ร้านค้าตั้งอยู่ เลย จากปาก

ซอย มา นิดหน่อย หน้าร้านค้ มี พื้นที่ ไม่มากมาย แต่ว่า สามารถ ไป หยุด รถยนต์

เลาะถนนหนทาง ในตรอก แล้ว เดิน มานิด หน่อย ตัว ร้านค้า เป็น ทรง สี เหลี่ยมสี

ดำ แบบเรียบ แม้กระนั้น เก๋ ข้างหน้า มีชื่อ แล้วก็เครื่องหมาย ของ ร้านค้า เป็น รูป

Lowbattery สีขาว แดง ตัด กับพื้น สีดำ เป็น จุดถ่ายรูป จุด แรก ที่ ทุกคน จำ

ต้อง หยุดแชะ ภาพ

เข้ามา ถึง เคาน์เตอร์ สั่งเครื่องดื่ม รวมทั้ง ของหวานได้เลยจ้า สั่ง แล้ว ชำระเงิน

รับ กริ่ง สัญญาณ แจ้ง เตือน เมื่อ ออ เตอร์ ของ พวกเรา เสร็จแล้ว ระหว่าง คอย ก็

เดินถ่ายรูปตามมุม ต่างๆ ได้

ข้างใน ร้านค้า ไม่ กว้าง มากมาย ด้านใน เป็น ส่วน ของ ที่นั่ง ซึ่ง เป็น ตึก แบบ

กล่อง สี่เหลี่ยม สีขาว

ระหว่าง ตึกมีทาง เดิน เล็กๆ เป็น ร่อง พื้นโรย ด้วย หิน สามารถ แทรกตัว เข้าไป ถ่าย

รูป ได้ รวมทั้งมุม ไม่ มอ ลกับ เจ้า ต้น ตะบองเพชร เป็น ร้านค้า ที่ ตกแต่ง แบบ เรียบ

หุ้มโทนได้ดิบได้ดี ถ่ายรูปออกมา ก็จะแนวๆ หน่อย

รายกรอาหาร ของ ร้านค้า มี ทั้งยังเครื่องดื่ม แล้วก็เบอ เกอ ปรี รวมทั้ง อาหารจาน

เดียว เครื่องดื่มมีหลายรายการอาหาร ทั้งยัง Black Heaven น้ำมะพร้าว สด ตบ

ด้วย ช็อต กาแฟ นุ่ม ชา ออ แกนิก เย็น โกโก้ ชาเขียว ระเบียงม ซึ่งมีการวาง

แบบ เครื่องดื่ม แต่ละรายการอาหารได้ แปลกใหม่ น่า ทาน มากมาย สั่ง โกโก้ไม่

นท์ หมายถึง รส ดีเลิศ โกโก้มีความ เข้มข้น รู้เรื่อง หอม ของ ไม่ นท์ เข้า จมูก ช่วย

ทำให้สุด ชื่น ไม่น้อย

New Gods Nezha Reborn

ก.ค.
15

New Gods Nezha Reborn

New Gods Nezha Reborn

New Gods Nezha Reborn หลีหยุนเสีย เป็นนักแข่งขันมอเตอร์ไซด้ ที่มีเงินรางวัลเป็นของพนัน รวมทั้งเขาเอง ก็ได้ถูกใจหญิงนักบิด คนหนึ่ง แม้ว่าจะ ไม่มี จังหวะ ทราบดีว่า คุ เป็น

คนไหนกันแน่ แต่ว่า เขา ก็ พึ่งพอใจ คุณ เป็นพิเศษ กระทั่ง ทำให้ ค้างชา ซึ่ง

เปรียบได้ดั่ง น้องสาว ที่มา กับ เขา ก็อดไม่ได้ ที่จะล้อเลียน เขา ก่อนที่จะเขา จะ

กลับมีชาย เสื้อคลุม แดง ใส่หน้ากาก เข้ามา ทักเขา ขอให้แต่ง รถยนต์ ให้

หน่อย แม้กระนั้น เขา ก็ปฏิเสธ แต่ว่าชายผู้นั้นกล่าวว่า เขารออยู่ ตรงนี้ นะ

เมืองตงไผ่ เป็นเมือง ที่ หลี ห ยุยง น เสีย อาศัยอยู่ เป็นเมือง ที่ แห้งมากมาย ซึ่ง

แตกต่างจากเมือง ที่ เชื้อสาย เต๋อ ดูแล มีน้ำ อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ แล้วก็ พวก

เครือญาติ เต๋อ ขาย น้ำที่สะอาด ให้ กับ เมือง อื่นๆ ทำให้พวกเขา มั่งคั่ง แล้วก็มี อ

ทุ่งนา จ ด้วยความ แห้ง ของ เมืองตงไผ่ ก็เลย ทำให้ควรมี การเปิดปิด น้ำ ตรง

เวลา แล้วก็มีการ ระบุลิมิต ของ การ ให้บริการน้ำด้วย

หลีหยุนเสียมีอาชีพ ขี่รถมอเตอร์ไซด์ ลักลอบ ขนย้าย ดุร้าย เพื่อ หา

เลี้ยงปากท้อง แล้วก็แล้วหลังจากนั้นก็มีลูกแมวพร้อมกรง ให้มาส่ง ซีหลีหยุนเสีย

ก็อาสาเอา ไป ส่งให้ผู้ครอบครอง ทว่า เป็นที่อยู่เท็จ เขาก็เลยรู้สึก

จะ มอบ มัน ให้กับ ติดอยู่ ชา ซึ่ง คุณดำเนินการเป็น นักร้อง เมื่อ คุณ มองเห็น

แมวคุณ ถูกใจ มากมาย แล้วเขาก็ขี่รถมอเตอร์ไซด์ ว่าจะพาคุณมา ที่

บ้าน เขา แม้กระนั้น แล้วเวลาที่พวกเขา ขี่รถมอเตอร์ไซด์ดูหนังออนไลน์

เมื่อไป ถึงหน้าบ้าน ซึ่ง มีพี่ชาย และก็ บิดา ของ หลี หยุด เสีย รออยู่ ในบ้าน ติด

อยู่ ชา สมัครใจ ประกอบอาหาร และก็ ระหว่างที่ นั่งรับประทานอาหาร บิดา ของ

เขา มักจบ่นว่าเขา ต้องการที่จะให้เขา ดำเนินงาน ประจำ เสมือน พี่ชาย ของ เขา

ทำให้เขา จำเป็นต้อง มานั่ง นอกบ้าน เสมือน จะ น้อยอกน้อยใจ และก็หลีหยุยงน

เสีย กำลังจะพา ค้าง ชา ไปส่งที่บ้าน ของ คุณ ในตอนที่ขี่ มอเตอร์ไซด์ไปนั้น

มีรถยนต์ หลายคัน วิ่งตาม เขา มา โน่น เป็น รถยนต์ ของ เชื้อสาย เต๋อ นั่นเอง

หลินหยุนเสีย คือ นาจา

พวกเขา อุตสาหะ ขี่รถมอเตอร์ไซด้ หนี จนกว่า รถยนต์ ของลูกชาย เครือ

ญาติ เต๋อเสียหลัก ดูราวกับว่า หลี หยุยง น เสีย จะ รอด แต่ถ้าว่า เวลานี้ เอง

ลูกชายตระ ข้า เต๋อก็ ปลดปล่อย พลังน้ำ แข็ง ออกมาจากมือ เขา ทำให้รถมอเตอร์ไซด์

ของ หลีหยุนเสียคว่ำ ติดอยู่ขาได้รับบาดเจ็บที่ขาลูกชาย

เชื้อสาย เต๋อก็ ใช้พลังน้ำแข็งฆ่า แมว ของ พวกเขา ทำให้ หลีหยุนเสียโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ

ในขณะนั้น เอง ร่างการของ หลี หยุยง น เสีย ก็เปลี่ยนเป็น ไฟ ไฟ ทั่ว ร่างกาย

และก็ต่อสู้ กับ พลังน้ำ แข็ง ของ ลูกชาย เครือญาติ เด๋อ จนถึง ท้ายที่สุด ลุกชาย

เครือญาติ เต๋อ ได้รับบาดเจ็บ ก็เลยต้อง ยอม หนี ไป ก่อน จากนั้น หลี หยุยงน

เสีย ก็ สลบ ตื่นมา อีกครั้ง ก็มา อยู่ ที่ โรงหมอรวมทั้ง ได้เจอ กับ นัก แข่งรถ สาว

สวย ซึ่งตามที่เป็นจริง แล้วคุณ ชื่อว่า ซู ซึ่งเป็น แพทย์อยู่ตรงนี้

หลีหยุนเสีย รีบลุกจากเตียงไปดู ลักษณะของค้าง ชา และก็พบว่า ติดอยู่ชา

ต้อง สูญเสีย ขา จากอุบัติเหตุ ใน คราวนั้น ทำให้เขา เศร้าใจ รวมทั้ง โกรธเคือง

ลูกชายเชื้อสาย เต๋อมาก ในตอนนั้น เครือญาติ เต๋อ นำ โดย หัวหน้า เครือญาติ

ได้เดินทางมาที่ โรงหมอ รวมทั้งนำ ทอง มา เพื่อจะ เอามาเหมือน เป็น ค่า ปลอบ

ขวัญ ที่ ลูกชาย ของ เขา เป็น ผู้ก่อเหตุ ใน คราวนี้ ช่วงเวลาเดียวกัน เขา ก็ จะมาดู

ลู่ทาง ว่าหลี หยุยง น เสีย ใช่ ทุ่งนา จากลับ ชาติ มากำเนิด ไหม

ข้อแนะนำ กับ ทองคำ เป็น ไม่ ให้หลี ห ยุยง น เสีย มาเอาการ กับ ลูกชาย ของเขา

หลีหยุยงนเสีย ปฏิสธ และก็ พูดว่าหาก ต้องการจะขออภัย ให้ไป เอา ขา ของ

ลูก เขา มา แลก แล้ว เขา ก็ รีบ ขี่ รถยนต์มอเตอร์ ไซ ด์ คู่ชีพ ของเขา ออก ไป ด้วย

ความโกรธเคือง ซึ่งพี่ชาย ของ หลี ห ยุยง น เสีย บากบั่น จะกีดขวางไม่ ให้เขา

ใจร้อน แต่ว่า เขา ก็ ไม่ ฟัง อะไร ทั้งหมด แต่ หัวหน้า เชื้อสาย เต๋อ ได้ทราบ แล้ว ว่า

หลินห ยุยง นเสีย เป็น ที่นา จา คู่แค้นเก่า แต่ว่า ชาติก่อน เขา ก็เลยสั่งให้ลูกน้อง

รีบ ตาม ไป จัดแจง ฆ่า หลี ห ยุยง น ซะก่อน ที่ เขา จะ รู้จัก พลัง ของตัวเอง

ทะเลหมอก ดอยทูเล

ก.ค.
15

ทะเลหมอก ดอยทูเล

ทะเลหมอก ดอยทูเลทะเลหมอก ดอยทูเล ทางเดินป่าสุด โหดเหี้ยม “ดอยทูเล” ทริปท้าร่างกายกว่า 7.5 กิโล ขึ้นไป

กางเต็นท์ บนยอดดอยสูง พร้อมดูทะเลหมอก แสนงาม ส้มผัส อากาศหนาว

จาก ธรรมชาติ และก็เพลิดเพลินเจริญใจ กับ การ ดู ดวงอาทิตย์ขึ้น และก็ ตกดิน

อีก หนึ่ง ทริป สุด โหดเหี้ยม ที่ นักเดินป่า ไม่สมควรพลาด กับ การ ดู ความงาม

ของ “ดอยทูเล” จังหวัดตาก สถานที่ ไต่เขาสุด โหดเหี้ยม อีก หนึ่ง ที่ ของเมือง

ไทย ที่คณะทำงาน ต้องการ ชี้แนะ เพื่อนพ้องๆ ให้ไป ทดลอง ปราบ สักหนึ่งครั้ง

ในชีวิต แล้วคุณ จะ ทราบว่า ความยากลำบาก ที่ เสีย ไป มัน คุ้ม กับ ความงาม

แล้วก็ระยะเวลา แสน ติดอกติดใจ บน ยอดดอยที่ นี้ จริงๆ

“ภูเขา ทูเล” มีความสูง อยู่ ที่ 1,350 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ยอดเยี่ยมภูเขา ที่

สูง ที่สุด ใน จังหวัดตาก ตั้งอยู่ ที่ตำบลท่าสองยาง อ่าเภอ ท่าสองยาง มี ระยะ

ทาง เดิน ขึ้น สู่ยอดดอยราวๆ 7.5 กม. ใช้เวลาสำหรับเพื่อการ ปราบ 4 – 7

ชั่วโมง ไฮไลท์ระหว่าง การเดิน ขึ้นไปบน เป็นการดู “ท้องทุ่งสี ทองคำ” ดู

ทิวทัศน์ ทัศนียภาพ ของ เทือกเขา ที่ งดงาม แล้วก็ สัมผัส ป้า อัน สมบูรณ์บริบูรณ์

ทางเดินขึ้น “ภูเขา ทูเล” จะ เป็น ทางราบ ชั้น ตัด สลับ กับ การ เดินขึ้นลงเขา อยู่

เรื่อย ซึ่ง จำต้อง พูดว่า นักเดินป ทุกคน ควรจะ เตรียมพร้อม ทางร่างกาย รวมทั้ง

จิตใจ ให้ดี มิเช่นนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมี ท้อและก็หน้ามืด แน่ๆ เรื่อง สัมภาระ

พวกเรา สามารถว่าจ้าง ลูก หาบ ให้ช่วย หาม ได้ แม้กระนั้น เครื่องใช้ ที่ เป็นส่วนตัว

หรือ ของ สำคัญ ควรจะ หาม ขึ้นไป เอง เพื่อ ปกป้อง การ หาย ครับ

ภายหลังจาก เดิน มานาน ก็มาถึงจุด กางเต็นท์ กัน แล้ว ที่ตรงนี้ ระยะทาง จะอยู่ ที่

ราวๆ 7 กิโล มีความสูง อยู่ ที่ 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทุกคนเห็น บน

ยอด เทือกเขา โน่น ไหม แหละจุดยอด ภูเขา ของ “ภูเขา ทูเล” ที่เหลือ ระยะทาง

อีกเพียงแต่ 500 เมตรเพียงแค่นั้น พวกเรา ก็ จะมีชื่อเสียง ว่า เป็น ผู้ชนะ กัน แล้ว

แต่ว่า วันนี้ พวกเรา จะ ยัง ไม่ ขึ้นไป นะ แวะ พักเอาแรง ทำอาหาร รับประทาน เพิ่ม

เติมพลังสักคืน แล้ววันพรุ่งค่อย ไปดู “ทะเลหมอก” รวมทั้ง “ดวงอาทิตย์ขึ้น”

กัน

The Call สายตรงต่ออดีต

ก.ค.
14

The Call สายตรงต่ออดีต

The Call สายตรงต่ออดีต

The Call สายตรงต่ออดีต เรื่องราวทั้งสิ้น เริ่มขึ้น เมื่อในปี 2019 Kim Seo-yeon (แสดงโดย พัคชินฮเย) หญิงสาวงาม วัย 28 ปี หญิงสาวธรรมดา ที่สูญเสีย บิดา ไป ตั้งแต่ คุณ ยัง

เด็ก เหลือเพียงแค่แม่ ที่กำลัง ป่วยไข้ ใกล้ตาย ทำให้ ซอกซอย อน จำต้อง ย้าย

กลับมา อยู่ ที่ บ้านเก่า อีกที่ ทว่า เใน ระหว่าง เดินทางไป เลิศ แม่ ที่ กำลังเจ็บป่วย

อยู่ ที่ ชนบท นั้นคุณ ได้ ทำ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ตก หาย บน รถไฟ ภายหลังไป

เยี่ยมแม่ ที่โรงพยาบาลแล้ว

ตรอก อนก็ เดินทางไป พัก ที่ บ้าน ที่ บิดา ของคุณ เคย ซื้อ เอาไว้ เมื่อ มาถึง บ้าน

ใน วัยเด็ก ที่ มี ภาวะ ย่ำาแย่ คุณ เจอ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อายุ หลาย สิบปี ทำให้คุณ

จะต้อง ใช้ โทรศัพท์ บ้าน เพื่อ ติดต่อสื่อสารกับผู้คน ที่เก็บ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ

คุณได้ แต่ว่าระหว่างนั้น เอง ก็มี โทรศัพท์ดังขึ้น ทำให้คุณได้รับโทรศัพท์

จาก หญิงสาว ผู้ ทุกข์เข็ญ ที่ กล่าวว่า คุณ ถูก แม่ ของ คุณ ทรมาทรกรรม ภายหลัง

ตรวจทาน บ้าน แล้ว ตรอก อน พบว่า หญิง ที่ พุดโทรศัพท์ โอย อง ซุก เคย อาศัย

อยู่ ในบ้าน ข้างหลัง เดียวกัน แต่แล้วพอถึงปี 2542

The Call สายตรงต่ออดีต

ทั้งคู่ สามารถ ติดต่อ ผ่าน เวลา ผ่าน ทางโทรคำศัพท์ รวมทั้งเปลี่ยน เนื้อหาสาระ

เกี่ยวกับ ชีวิต ของ พวกเขา Young-sook เป็น กำพร้า

รวมทั้ง อาศัยอยู่ กับ แม่ บุญธรรม ของ คุณ ซึ่ง เป็น หมอปราบผี ในตอนที่ Seo-

yeon สูญเสียบิดาของคุณ ไป ใน ไฟ ที่คุณ โทษว่าเป็นแม่ของคุณ Eun-ae

การ โทรคุยกับของ ทั้งยัง ตรอก อน แล้วก็ Young-sook ทำให้ทั้งสอง แปลง

เป็น สหายต่าง เวลา กัน อย่างเร็ว ตรอก อนรู้เรื่องราว ของ ม่าม้าหมอปราบผี ที่

มักจะทำร้าย ยอง ซุก รวมทั้ง ยอง ซุก ก็ ทราบเรื่องราว การตาย ของ บิดา ตรอก อน

จาก เหตุไฟลุก อีกด้วย และก็ นั่นเอง เป็น จุดเริ่ม ของ ความเคลื่อนไหว สมัยก่อน

Young-sook เสนอตัวเพื่อไป ช่วย ไม่ ให้บิดา ของตรอก อน ถูกตาย ทำให้

อนาคต ( ก็คือเดี๋ยวนี้) เปลี่ยนแปลง ครอบครัวของ ซอกซอยอนก ลับมา อยู่ กัน

พร้อมหน้าพร้อมตา แปลงเป็น ครอบครัว สุขสันต์ รวมทั้งอบอุ่น แต่ ยองซุก ถูก

แม่ ลงอาญา และไม่ พึงพอใจ ที่ ชีวิต ของ ตรอก อน ดียิ่งขึ้น ในช่วงเวลาที่ คุณดังเดิม

แม้กระนั้น แล้ว เรื่อง มัน ชุลมุน เข้าไป อีก เพราะว่าตรอก อน ค้นหา ข้อมูล ทาง

อินเทอร์เน็ต ตรอก อน ต้น ไป พบ ข่าวสาร เก่า แม่ หมอปราบผี ของ ยองซุก

ลงมือฆ่า ลูกตนเอง เพราะเหตุว่ามั่นใจว่า ลูกตนเอง ผีเข้า ในระหว่าง การ โทร

ครั้งต่อมา ซอกซอย อน เตือน ยองซุก ซึ่ง ทำให้คุณได้ ช่วยเหลือตัวเองได้ รวม

ทั้งฆ่า แม่ ของ คุณ แทน เดี๋ยวนี้ยอง ซุกมีอิสรภาพ แล้ว Young-sook แปลง

เป็นฆาตกรโรคจิต

ดูหนังออนไลน์ในปี 1999 Young-sook ได้มาเลิศ Seo-yeon วัย 8 ขวบ และก็บิดา ของ

คุณ ซึ่ง มา ที่บ้านเพื่อปิด การซื้อ มัน Young-sook ฆ่าบิดาของ Seo-yeon

และก็จับ Seo-yeon ในวัยเด็ก ไป เป็นตัวประกัน ใน ปี 2019 เรื่องจริง ของ

Seo-yeon แปรไป อีกที่ บิดาของคุณ เสียชีวิต และก็ บ้าน ก็ อยู่ ใน ภาวะ ที่ ห่วยลง ไป อีก

ยอง ซุก โทรศัพท์หา ซอกซอย อนรวมทั้ง บอก ให้คุณ ทราบว่า คุณ จะ โดนจับได้

ยังไง ในตอนแรก Seo-yeon ให้ ข้อมูล ที่เป็น เท็จของ Young-sook แม้

กระนั้นเมื่อ Young-sook ข่มขู่ว่าจะฆ่า Eun-ae ถัดไป Seo-yeon ได้บุกใน

โรงพัก ใน ท้องที่ เพื่อ หาไดอารี่ ที่ ใช้ใน ปี 1999 Young-sook กระแทก

แดกดัน Seo-yeon ว่า พวกเขา ก็เช่นกันเนื่องจากว่า ซอ จี ยอน ส่งผลให้เกิด ไฟ

ลุกที่เดิมฆ่า บิดา ของคุณ และก็ พูดปด ว่า อื่น จำต้องรับผิดชอบ

Teddu Coffee

ก.ค.
14

Teddu Coffee

Teddu CoffeeTeddu Coffee หมู่บ้านแม่กำปอง หลายๆคน ๆ น่าจะนึกถึง หมู่บ้านกลางเขางามๆ

สถาปัตยกรรม สไตล์ล้านนา วิถีชีวิตอันเรียบง่าย แม้กระนั้น เต็มไปด้วย มนต์เสน่ห์

และก็อีกสิ่งหนึ่งที่ยั่วยวนใจ ให้ผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อย มา ตรงนี้ มันก็คือคาเฟ่

จำนวนมาก ใน หมู่บ้าน ที่ นี้ ซึ่ง ใน วันนี้ จะ พาคุณ ไป ทำความรู้จักกับคาเฟ่ Teddu

Coffee ร้านขายกาแฟ ยอดนิยม สูงที่สุด แห่งหนึ่ง ของ แม่ ก่ ป่อง ตรงนี้ มี ไฮลท์

อยู่ ที่ โล เค ชัน ที่ตั้ง ร้านค้า นั้น อยู่ ติด ขอบ สายธาร รวมทั้งมีมุมถ่ายภาพ งามๆ

เป็นสะพานแขวน พิง ผ่าน ป่าใหญ่ ให้ท่าน ได้ ตื่นตาตื่นใจ กับ ธรรมชาติ

Teddu Coffee นั้นตั้งอยู่ก่อนที่จะถึงหมู่บ้าน แม่ กำ ปอง ราวๆ 1 กิโล เป็นร้าน

ขายกาแฟ ที่ มี เครื่องดื่ม รวมทั้ง ของหวาน ให้บริการอย่างมากมาย ทั้งยัง ชา

กาแฟ แล้วก็ของหวานต่างๆ มี โซน ที่นั่ง เอา ท์ตอร์ ติด ชายน้ำ มีน้ำ กลายเป็น

เบื้องหลัง ได้มา นั่ง ชิล ตรงนี้ เป็น มีชีวิตชีวา มากมายๆ ฟัง เสียง น้ำตก ท่ามกลาง

ป่าใหญ่ พร้อมทั้ง อากาศ ที่เย็นสบาย บอกเลยว่าเพียงเท่านี้ ก็ ฟิน แล้ว

แต่เท่านั้น ยังไม่เพียงพอ อีก หนึ่ง จุดไฮไลท์ ของ Teddu Coffeeมันก็คือ

สะพานแขวน ที่ พิง ผ่านไป สู่ ที่จอดรถ ผ่าน ป้า ที่ เขียวชอุ่ม ซึ่ง แม้ ใครกันแน่ มา

สั่งเครื่องดื่ม หรือ ของหวาน ที่ Teddu Coffeก็จะสามารถ ขึ้นไปถ่ายภาพ เล่น

บน สะพานแขวน ที่ นี้ กันได้แล้ว เป็นมุม ถ่ายรูป สุด เก๋ ที่ มอง สวย แล้วก็ ผิดตา

มากมายๆ แม้ผู้ใดกัน มา เยี่ยมตรงนี้ควรต้อง ได้รูป ภาพ งามๆ กลับ ไป เป็นความ

ทรง จำ กัน อย่างไม่ต้องสงสัย

เว้นแต่ คาเฟ่ แล้ว ที่ Teddu Coffee ยัง มี บ้านพัก ให้บริการด้วย แม้ ผู้ใดพอใจ

ต้องการจะ มา ท่องเที่ยว แม่ ก่ำ ป่อง สามารถ มา แวะ พัก ตรงนี้ กันได้ แม้จากตัว

หมู่บ้าน เพียง 5 ขาที่ แถม โลเค ชั้น ยัง ดีเลิศ อีกต่างหาก บอกเลยว่าถ้าเกิด ได้

มา เยี่ยมจำเป็นต้องจับใจ แน่ๆ

The Hateful Eight

ก.ค.
13

The Hateful Eight

The Hateful Eight

The Hateful Eight เรื่องเริ่มที่นักล่าค่าหัวหรือ bounty hunter มีชื่อ John Ruth (Kurt Russell) กำลัง นำ ตัวผู้ร้าย สาวค่าหัว $10,000 Daisy Domergue (JenniferJason Leigh) ส่งไป แขวนคอ ที่ เมือง
Red Rock กลางทางพวกเขา ก็ ไป พบกับ นักล่าค่หัวผิวสี Major Marquis Warren

(Samuel L. Jackson จาก Avengers, Kingsman, Django Unchained) กับ

นายอำเภอ คนใหม่ ไฟแรง Chris Mannix (Walton Goggins) ซึ่ง ขอติดรถม้าขึ้นมาด้วย

ด้วย ลักษณะอากาศ ไม่ อวย ทั้งยังสี่ กับ คนขับ ม้า O.B Jackson (James Parks) ก็เลย แวะ หลบ ลมพายุ หิมะ กันที่ โฮเทล ชื่อ Minnie’s Haberdashery

ซึ่ง มี ชาย ชาวเม็กซิโก Bob (Demian Bichir) อยู่ ดูแลร้านค้า ชั่วครั้งชั่วคราว

ระหว่าง เถ้าแก่ไป ธุระภายนอก

The Hateful Eight

นอกจาก Bob แล้ว ด้านในร้านค้ายังมี hangman ที่ Red Rock นามว่า

Oswaldo Mobray (Tim Roth), คาวบอย ชายหนุ่ม ใหญ่ Joe Gage (Michael

Madsen) และก็นายพลแก่ Sanford Smithers (Bruce Dern) เป็นผู้ร่วมชายคา อยู่ด้วย

The Hateful Eight เป็นหนัง ที่ พล็อตรวมๆ ดูเหมือนจะ simple แม้กระนั้น เอา

เข้า จริงๆ ถ้าเกิด ดูดีๆ ไม่ simple นะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้แสดง หลัก ทั้งยัง 8

ตัว complex มากมาย แต่ละตัวมีติดอยู่ แรกเตอร์ที่แน่ชัด มีเอกลักษณ์ น่า

ดึงดูด มีกางคกราวเกรียวนด์ และก็มีเป้าหมาย ที่จะไป Red Rock ต่างกัน

ออก ไป เพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่าหนัง จะมีตัว ละครยั้วเยะ สัก ขนาดไหน ผู้ชมจะ

สามารถ จำ ผู้แสดง ทุกตัว ได้อย่างไม่ยากเย็น

ที่ สำคัญ ผู้แสดง ทุกคน ก็ ปฏิบัติหน้าที่ ใน หน้าที่ ของตัวเองเป็นอย่างดี แสดงดี๊

ดี กวนตีน ดี ฮาดี เป็น ภาพยนตร์ตลก ที่ ดูดีมี สไตล์ โดยยิ่งไปกว่านั้น Samuel

L. Jackson กับ Jennifer Jason Leigh (ข้าง หญิงนี่ ได้เข้า ชิงลูกโลก ทองอย่างยิ่งจริงๆ)

ใน ส่วน ของสาระรายละเอียด หนัง มี อะไร มากยิ่งกว่า ใน เทรลเลอร์ มาก พวก

เราว่า ผู้กำกับเขาเพียรพยายาม แทรกสอด การบ้านการเมือง ความ เป็น อเมริกา

รวมทั้งเสียดสี ช่องโหว่ ของ ข้อบังคับ บ้านเรือน อย่างชัดเจน ถ้าเกิด พวกเรา รู้จัก

ประเทศ เขา หรือ มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์มะกัน (ตัวอย่าง

เช่น American Civil War) ดียิ่งกว่านี้ ก็น่าจะมอง สนุกสนาน และก็ ปลอม ตมุก

เยอะขึ้นเรื่อยๆดูหนัง

ใน ส่วน ของ การดูหมิ่นเหยียดหยาม เพศ บางครั้งอาจจะมิได้กระจ่างแจ้งเท่าไร

นัก แต่ว่า อีกทั้งเรื่อง มีตัว ละคร หญิง เป็น center ของ เรื่อง แถม แสดง ได้คิบ

ได้ดี ลักขโมย ซีน เพศชาย ทุกคน ในเรื่องรวมกัน ซะอีก มันก็คือ Daisy

Domergue (Jennifer Jason Leigh) โดยตัว จะถูกล่ามภาระไว้กับ John

Ruth (Kurt Russell) ตลอดระยะเวลา ซึ่ง นัก ล่าค่าหัวคนนี้ ก็มองมีความ เป็น

misogynist อยู่ไม่น้อย ด้วยเหตุว่า มอง ชาชิน กับ ความประพฤติปฏิบัติ ความ

ร้ายแรง กับ เพศ แม่เสีย อย่างมาก

โดยรวม The Hateful Eight เป็นหนังมันส์ และก็มีสไตล์ กวนๆ สกอร์ ประกอบ เนื่องจากว่า มากมายจะว่ากล่าว จุดบกพร่อง ข้อ เดียว ก็คือ

หนัง ยาว ไป หน่อย เวิ่นเว้อ ไป นิด ในบางช่วง แรกๆ แอบ เบื่อ ด้วย และหลังจาก

นั้นก็ค่อย มา สตาร์ทเครื่อง ติด ในตอน กลาง แม้กระนั้น ก็ ไม่มีซีนไหน ที่ ทำให้

พวกเรามีความรู้สึกว่า มัน ไม่มีความจำเป็น หรือ มีจุดที่ทำให้ พวกเรา ต้องการจะ

เผลอ หลับหรือ แอบ ลุกไปฉี่ ได้ เนื่องจากว่า มันเป็น หนังยาว ที่ บันเทิ้งใจ น่า

ค้นหา เชื้อเชิญ ติดตาม ไม่ได้อยากต้องการ จะพลาดเลยสักตอน

พระราชวังเชินบรุนน์ มรดกโลก

ก.ค.
13

พระราชวังเชินบรุนน์ มรดกโลก

พระราชวังเชินบรุนน์พระราชวังเชินบรุนน์ มรดกโลก สวนราชสำนัก ที่มีความสลับซับซ้อนตกแต่ง ไปด้วยตะเกียงระย้า เต็มไปด้วย

แสงสว่าง ระยิบ ที่สลักละเอียดลออ พระราชสำนักขององค์พระราชาธิราช ใน

ออสเตรียนั้น ถูกทำให้ดูเหมือนกับว่า หลุดออกมาจาก เทพนิยายเลยก็ ว่าได้

พระราชสำนัก เชิน บรุน น์ มรดก โลก ทางด้านวัฒนธรรม ของ องค์การศึกษาวิทยา

ศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่ มีนัก ท่องเที่ยว

เยอะที่สุด ในประเทศ ออสเตรีย วงศ์สกุล ฮับส์บูรัก ใช้ที่พระราชที่นี้ เป็น ที่

ประทับ ตรงเวลา กว่า 300 ปี ( คริสต์ศักราช 1569-1918)

พระราชวังเชินบรุนน์

ซึ่งเป็นเลิศ ในวงศ์สกุล ที่ มีอำนาจ ที่สุด ของ ยุโรป ก่อนที่จะ สาธารณรัฐ ออสเตรีย จะ ได้รับ การ ตั้ง

พื้นที่ จำนวนมาก ของ ราชสำนัก เปิด ให้ หมู่ชน เข้าชม รวมทั้ง ห้อง ที่ประทับ 40

ห้อง จาก กว่า 300 ห้อง และก็ห้อง ประทับ ส่วนพระองค์ ของ องค์ พระ

ราชาธิราช ฟ ราน ซ์โจ เซฟ และก็ พระนาง อลิ ซา เบท โดย พระราชสำนัก ที่ มี

สถาปัตยกรรม แบบ บา โร กดั้ง เดิม ซึ่ง จะ ช่วยทำให้ ท่าน เข้าถึง ข้อสำคัญ ของ

ประวัติศาสตร์ ประเทศ ออสเตรีย ดังนี้ ยัง มี ใน ส่วน ราชสำนักอื่นๆ ที่ ท่าน

สามารถ เยี่ยมชม ได้ ตัวอย่างเช่น น้ำพุ เนปจูน , น้ำพุ โอเบลิสก์, ซาก ของโรมัน

การรักษา พระราชสำนัก ที่ นี้ ได้รับ การช่วยส่งเสริม โดย บริษัท

SchloBSchonbrunn Kultur – und Betriebsges.m.b.H (SKB) ซึ่งรับผิดชอบ

สำหรับเพื่อการ เพิ่ม สถานที่เที่ยว ใหม่ๆ ด้านใน วัง เพื่อ นักเดินทาง เข้าชม ดังเช่น

ว่า พิพิธภัณฑสถาน เด็ก ให้โอกาส ให้เด็กๆ ได้ ส้มผัส กับ ความงดงาม ของ วัง

ใน พระราชสำนัก ยังมี สวนสัตว์เชิน บรุน น์ ซึ่งมี สัตว์มากยิ่งกว่า 700 จำพวก

ตั้งชื่อ ตามส่วน ของ ราชสำนัก เชินบรุนน์ อีกทั้ง ขึ้นชื่อ ว่า เป็นสวนสัตว์ ที่ เหมาะ

สมที่สุด ใน ยุโรป 4 ครั้งติดต่อกัน ระหว่างปี 2008-2015

แนวทางการท่องเที่ยว ท่านสามารถซื้อ บัตร เข้าชม ทางออนไลน์ นอกเหนือจาก

นั้น ยังมีตั๋ว จำพวกต่างๆ ให้คุณ เลือกซื้อ เพื่อ ท่องเที่ยว ดู สถานที่เที่ยว ทั่ว กรุง

เวียน ที่นา อีกด้วย